Сүт азыктары

Таза пастерленген сүт  2,5%

Майдын курамы: 2,5%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейин температурадагы 7 суткага чейин

Көлөмү: 1000 мл.

 

Айран 2,5%

Майдын курамы: 2,5%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейин температурадагы 7 суткага чейин

Көлөмү: 1000 мл.

 

Кефир 1%

Майдын курамы: 1%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейин температурадагы 7 суткага чейин

Көлөмү: 1000 мл.

 

Үй каймагы 40%

Майдын курамы: 40%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейинки температурада 15 суткага чейин

Көлөмү: 200 г.

 

Үй каймагы 50%

Майдын курамы: 50%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейинки температурада 15 суткага чейин

Көлөмү: 200 г.

 

Майсыз быштак

Майдын курамы: 0,05%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейинки температурада 10 суткага чейин

Көлөмү: 300 г

 

Йогурт (банан, малина, кулпунай, шабдалы, сары өрүк, алма, алмурут, ванил) 1%

Майдын курамы: 1%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейинки температурада 20 суткага чейин

Көлөмү: 1000 мл.

 

Сыр «Сулугуни» 45%

Сыр «Сулугуни» 45%

Майдын курамы: 45%

Сактоо мөөнөтү жана шарты: +2°C дан +6°Cга чейинки температурада 15 сутка чейин

 

Биз соц. тармактарда